Proje Yurt Dışı Eğitimi Amacı

Proje eğitim programları içerisinde kapsayıcı eğitim sürdüren Finlandiya’da özel yetenekli öğrencilerin de bulunduğu kurumlarda gözlem yapma ve bu kurumlardaki atölye düzenlerinin de gözlemlenerek raporlaştırılması gerçekleştirilecektir. Proje ekibi olarak ülke bazında Finlandiya seçilmesinin  sebebi, Finlandiya’nın üreten, ekonomik ve sosyal gelişmelere katkı sağlayan 21. yüzyıl becerilerine sahip bireyler yetiştirilmesi konusunu hayata geçirmiş ve öğretim programlarında değerlerini koruyarak yaparak, yaşayarak öğrenme ve okul dışı öğrenme yöntemlerini eğitim sistemlerine uyumlu hale getirmiş olmasından dolayıdır. Ayrıca Finlandiya eğitim sisteminde başarının temel etkeni olarak öğretmenler görülmektedir. Araştırmalar, öğretmen faktörünün öğrencilerin başarısında en önemli unsur olduğunu göstermiştir. Araştırmalar sonucunda Finlandiya, öğretmen eğitiminde köklü değişimler yapmış, kaliteli öğretmenler yetiştirmeyi amaçlamıştır. Eğitim sisteminde öğrencilere sorumluluk, güven duygusu veren, uygulamaya dayalı eğitim sistemi benimsenmiştir (Özdemir,2017). Bu sebeplerden dolayı proje içerisinde yer alan atölye tasarımları ve öğretmenlere yönelik hedefler bağlamında proje kurgusu ile bağdaştığı için ve en önemlisi kapsayıcı eğitimin hüküm sürdüğü en iyi örneklerden birisi olduğu için Finlandiya’ya hareketlilik uygun bulunmuştur. Dolayısı ile kapsayıcı eğitimin hüküm sürdüğü ve PISA sonuçlarına göre de başarıyı yakalamış olduğu kanıtlanan Finlandiya’da gözlemlenmiş olan ve aktarılması uygun görülen her türlü unsurun Türkiye genelinde yaygınlaştırılarak tüm proje paydaşlarıyla paylaşılacaktır.

Projenin yürütülüyor olduğu kurumun bulunduğu Etimesgut bölgesinde özel yetenekli öğrenciler ile ilgili olarak eğitim veren sadece bir BİLSEM bulunmaktadır. Bu sebeple çok iyi bir şekilde genel olarak özel yetenekli öğrencilerin ve kapsayıcı eğitimin gerekliliğinden haberdar olmayan bir halk mevcuttur. Bu da öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması açısından gerekli hizmeti sunabilmek ile birlikte öğrenci sayısının fazlalığı nedeniyle hem öğretmen yeterliliği açıcından hem de kurumsal olarak ihtiyaçları gün yüzüne çıkarmaktadır. Atölye ortamlarının fazla sayıdaki öğrenci ve veli ihtiyaçlarına hitap edebilmesi gerekmektedir. Bu projede özellikle ana dil ve yabancı dilde dört temel beceri ve genel düşünme becerileri geliştirilmesi bağlamında İlerleyen maddelerde açıklanacak olan atölyelerin kurulma eylemi gerçekleştirilecek ve böylece kurumun bu kısıtlılıkları bir nebze giderilmiş olacaktır. Yurtdışı hareketliliğine kurum proje kilit personeli de katılacağı için, hem bölgesel hem de kurumsal anlamda yaygınlaştırmalar aracılığı ile farkındalıklar artırılacak, proje döngüsünden faydalanmış olan kesin kurumsal,  bölgesel ve ülke bazında yaygınlaştırılmış olacaktır.

Özel Eğitimde Kaliteli Öğretime Evet!

Harita
İletişim
ozelvekapsayiciegitim@gmail.com
Eryaman Mah. 277.Sk.No7 Atakent 1.Kısım Etimesgut/ANKARA
close